ETANOL


Kategorija: 

Dezinfekciono sredstvo

Procenat alkohola: 

70 % vol. etil alkohol
96 % vol. etil alkohol

Volumen:

0.1L , 1L, 5L, 10L

Pakovanja:

36/1(0,1L) , 12/1(1L)

DEZINFICIJENS, ANTISEPTIK – BIOCID

Način upotrebe: Biocid se na prethodno očišćene površine nanosi nerazblažen pomoću microfiber ili druge slaboupijajuće tkanine i ostavi da djeluje. Lakoisparljiva tečnost, ne koristiti na visokim temperaturama i zagrijanim površinama. Predmete potopiti u nerazblažen proizvod, ostaviti da djeluje 15-30 minuta i osušiti. Za higijensku dezinfekciju ruku biocid nanijeti na zdravu kožu ruku i dobro utrljati na dlanove i između prstiju 30 sekundi i pustiti da se osuši. Ponoviti po potrebi.

Držati dalje od izvora toplote/varnica/otvorenog plamena/vrućih površina. – Zabranjeno pušenje. Čuvati ambalažu čvrsto zatvorenu. AKO DOSPIJE U OČI: Pažljivo ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktna sočiva, ukoliko postoje i ukoliko je moguće to učiniti. Nastaviti sa ispiranjem. Ako iritacija oka ne prolazi: potražiti medicinski savjet/mišljenje. U slučaju požara koristiti CO2 ili prah za gašenje. Čuvati u prostoriji sa dobrom ventilacijom. Držati na hladnom. Odlaganje sadržaja/ambalaže u skladu sa lokalnim propisima.